Technologie


Výroba betonových dílců pro lodžie

Výroba prefabrikovaných dílců pro výstavbu lodžií se provádí ve vyhřívaných halách, proto je možná výroba kvalitních prefabrikátů i v zimních měsících. Prefabrikované dílce lodžie se vyrábí dle eurokodu v kvalitě betonu C40/50.

Výrobu lodžií zajišťuje 12 stálých odborně vyškolených zaměstnanců s dlouholetou praxí. Díky vlastní výrobě dílů lodžie jsme schopni uspokojit veškeré návrhy investorů na tvary, výplně a jiné požadavky, pokud jsou technicky možné. Dále v roce 2012 došlo k rozšíření výroby lodží a modernizací výrobní linky pro další zkvalitnění naší výroby a uspokojení stále rozvíjejícího se trhu.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2





Montáž lodžií a servisní práce

Montáž prefabrikovaných lodžií REVITAL SYSTÉM je prováděna pouze specializovanými a odborně vyškolenými pracovníky naší společnosti.

Základem je příprava již ve formě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a související přípravy statického posouzení samotné konstrukce lodžií, ale také i statické posouzení celé budovy s ohledem výstavby lodžií REVITAL SYSTÉM.

Servisní práce jsou vyžadovány na základě požadavků zákazníků z hlediska běžné údržby a kontroly standardně prováděné našimi pracovníky. Servisní práce provádíme individuálně po dohodě s každým objednatelem.








Demontáž původních balkonů

Odstranění původních balkonů provádíme bouráním.

Jako alternativu nabízíme také řezání pilou Hilti DST10-CA, kterou jsme schopni původní balkon odstranit.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 3





Statika lodžií

Příprava realizací a souvisejících dokumentů vychází z mnohaletých zkušeností naší společnosti s výstavbou lodžií REVITAL SYSTÉM.

Výstavba lodžií je jednotlivě staticky posuzována statikem, je přesně navržen postup zakládání a kotvení lodžií i ohledem na stávající stavy objektu. Pokud si to situace vyžaduje jsou statikem navržena opatření k zajištění statické odolnosti podle všech norem a nařízení včetně celoevropských požadavků pro tyto konstrukce. Podle našich zkušeností předběžně víme které domy jsou pro realizaci výstavby prefabrikovaných lodžií REVITAL SYSTÉM vhodné a které ne.

Obraťte se prosím na naše zástupce určené pro Váš region a vše Vám při osobní schůzce, nebo telefonicky podrobně vysvětlíme.




Máte další dotazy?

zeptejte se na cokoliv